Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chiều ngày 20/3/2023, Công đoàn Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thừ 4, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; TS. Nguyễn Thành Long, Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty cùng toàn thể người lao động của Công ty.

 

.

.


Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động của BCH Công đoàn thì trong nhiệm kỳ qua đã phối hợp với Chính quyền để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động. Hàng năm tổ chức cho người lao động Công ty cùng nhau sinh hoạt tập thể, vui chơi, văn hóa văn nghệ, tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa người lao động với người lao động, giữa người lao động với Công ty.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động, năng lực của cán bộ Công đoàn còn hạn chế, nặng về công tác chuyên môn nên chưa đầu tư đầy đủ cho hoạt động. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

 

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Công ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, Đồng chí đề nghị BCH Công đoàn Công ty tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua; triển khai rộng rãi các chính sách hỗ trợ Đoàn viên Công đoàn mà Công đoàn Y tế Việt Nam đã triển khai.

Đồng chí Nguyễn Thành Long, Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty

Đồng chí Nguyễn Thành Long, Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty


Thay mặt Chi bộ Công ty, Đồng chí Bí thư Nguyễn Thành Long nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Công ty thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội Cổ đông và Hội đồng Quản trị giao cho.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí và bầu 01 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam.

BCH CĐ nhiệm kỳ 2023-2028

BCH CĐ nhiệm kỳ 2023-2028

 

.

.

 
.

.

 

Gợi Ý Sản Phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oresol-II

Oresol-II

Quy CáchHộp 40 gói x 4,15 g

Dược phẩm EnteroGran

EnteroGran

Quy CáchHộp 10 gói x 1g & Hộp 20 gói x 1g

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Triple BIFIDUS

Triple BIFIDUS

Quy CáchHộp 20 gói x 3g

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CORDYCEPS

CORDYCEPS

Quy CáchViên 500 mg, hộp 60 viên

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BIO SUBTILIS

BIO SUBTILIS

Quy CáchGói 1 gam, Hộp 25 gói.

Website đang hoạt động thử nghiệm!