Ngày 26/04/2024, Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (BIOPHARCO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

ĐHCĐ 2024

ĐHCĐ 2024

 

         Báo cáo tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành BIOPHARCO đã chia sẻ: Cùng với những thuận lợi và khó khăn chung của ngành Dược Việt Nam năm 2023, BIOPHARCO với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nổ lực của Ban Điều hành và tập thể Người lao động đã hoàn thành kế hoạch doanh thu mà Đại hội cổ đông thường niên đã giao, đạt 70 tỷ đồng/65 tỷ đồng theo kế hoạch (đạt 107,7 % kế hoạch năm ).  Năm 2024, BIOPHARCO tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm khai thác, phát triển sản phẩm mới; Quản lý chặt chẽ trong sản xuất, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác hợp lý hóa các khâu trong quá trình sản xuất, tìm kiếm đối tác cung cấp nguyên liệu, bao bì…đảm bảo chất lượng nhưng giá cả hợp lý nhằm tiết giảm tối đa các chi phí bất hợp lý, giảm giá thành sản phẩm; Đầy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; đa dạng hóa sản phẩm, hàng hóa; áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác hiệu quả các dây chuyền sản xuất đã đạt tiêu chuẩn GMP – WHO; Kiểm soát tốt công tác tài chính, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư. Đảm bảo công tác thu hồi công nợ, tránh phát sinh công nợ khó đòi.

 

Ông Nguyễn Thành Long TGĐ Cty báo cáo trong đại hội

Ông Nguyễn Thành Long TGĐ Cty báo cáo trong đại hội

 

          Kết thúc Đại hội, toàn bộ các nội dung tờ trình, báo cáo cũng đã được ĐHĐCĐ thông qua. Với những định hướng rõ ràng, mục tiêu hành động cụ thể, tập thể BIOPHARCO tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch mà Đại hội giao, gặt hái thêm nhiều thành công mới trong năm 2024, đưa BIOPHARCO phát triển bền vững trong tương lai.

Gợi Ý Sản Phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oresol-II

Oresol-II

Quy CáchHộp 40 gói x 4,15 g

Dược phẩm EnteroGran

EnteroGran

Quy CáchHộp 10 gói x 1g & Hộp 20 gói x 1g

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Triple BIFIDUS

Triple BIFIDUS

Quy CáchHộp 20 gói x 3g

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CORDYCEPS

CORDYCEPS

Quy CáchViên 500 mg, hộp 60 viên

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BIO SUBTILIS

BIO SUBTILIS

Quy CáchGói 1 gam, Hộp 25 gói.

Website đang hoạt động thử nghiệm!