CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG


TRỤ SỞ

26 Hàn Thuyên, P. Xương Huân, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Điện thoại: (025) 8382-8134

Hotline: (025) 8382-8134

Email: info@biopharco.com.vn

TUYỂN DỤNG

(025) 8382-8134

info@biopharco.com.vn

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

(025) 8382-8134

info@biopharco.com.vn

MẠNG XÃ HỘI

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp
vui lòng liên hệ

Website đang hoạt động thử nghiệm!