Sản Phẩm

Dược phẩm EnteroGran

EnteroGran

Quy CáchHộp 10 gói x 1g & Hộp 20 gói x 1g

Dược phẩm Biosubtyl-II

Biosubtyl-II

Quy CáchGói 1 gam, hộp 10 gói.

Dược phẩm  Biosubtyl-II

Biosubtyl-II

Quy Cách Vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ.

Dược phẩm Biolac lọ

Biolac lọ

Quy Cách100 viên / lọ

Dược phẩm EnteroGolds

EnteroGolds

Quy CáchHộp 6 vỉ x 10 viên. Hộp 1 lọ x 60 viên. Lọ 100 viên.

Dược phẩm Baci Subti

Baci Subti

Quy CáchVỉ 10 viên, Hộp 6 vỉ.

Dược phẩm Pro Acidol

Pro Acidol

Quy Cách Gói 1 gam, Hộp 20 gói.

Dược phẩm Biosubtyl-II

Biosubtyl-II

Quy CáchGói 1 gam, Hộp 25 gói.

Dược phẩm Biolac

Biolac

Quy CáchViên nang 500 mg, Vỉ 10 viên, Hộp 10 vỉ

Dược phẩm Baci Subti

Baci Subti

Quy Cách Gói 1 gam, Hộp 20 gói.

Website đang hoạt động thử nghiệm!