Sản Phẩm

Dược phẩm EnteroGran

EnteroGran

Quy CáchHộp 10 gói x 1g & Hộp 20 gói x 1g

Dược phẩm Biosubtyl-II hộp 10 gói

Biosubtyl-II hộp 10 gói

Quy CáchGói 1 gam, hộp 10 gói.

Dược phẩm  Biosubtyl-II hộp 10 vỉ

Biosubtyl-II hộp 10 vỉ

Quy Cách Vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ.

Dược phẩm Biolac lọ 100 viên

Biolac lọ 100 viên

Quy Cách100 viên / lọ

Dược phẩm EnteroGolds 500mg

EnteroGolds 500mg

Quy CáchHộp 6 vỉ x 10 viên. Hộp 1 lọ x 60 viên. Lọ 100 viên.

Dược phẩm Baci Subti hộp 6 vỉ

Baci Subti hộp 6 vỉ

Quy CáchVỉ 10 viên, Hộp 6 vỉ.

Dược phẩm Pro Acidol hộp 20 gói

Pro Acidol hộp 20 gói

Quy Cách Gói 1 gam, Hộp 20 gói.

Dược phẩm Biosubtyl-II hộp 25 gói

Biosubtyl-II hộp 25 gói

Quy CáchGói 1 gam, Hộp 25 gói.

Dược phẩm Biolac hộp 10 vỉ

Biolac hộp 10 vỉ

Quy CáchViên nang 500 mg, Vỉ 10 viên, Hộp 10 vỉ

Dược phẩm Baci Subti hộp 20 gói

Baci Subti hộp 20 gói

Quy Cách Gói 1 gam, Hộp 20 gói.

Website đang hoạt động thử nghiệm!