Logo Biapharco

Lợi ích cộng đồng là khởi sự cho mọi hoạt động

Community interests are the causes for all activities

Video Biapharco
Hình2
D3S_9458
Hình 1

Tin Tức Sự Kiện

Quan Hệ Cổ Đông

18-06-2024
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023
02-05-2024
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 2024
26-04-2024
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
26-04-2024
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
02-04-2024
Công bố báo cáo thường niên năm 2023
Xem tất cả

Thông Tin Cổ Phiếu

Sản Phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oresol-II

Oresol-II

Quy CáchHộp 40 gói x 4,15 g

Dược phẩm EnteroGran

EnteroGran

Quy CáchHộp 10 gói x 1g & Hộp 20 gói x 1g

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Triple BIFIDUS

Triple BIFIDUS

Quy CáchHộp 20 gói x 3g

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CORDYCEPS

CORDYCEPS

Quy CáchViên 500 mg, hộp 60 viên

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BIO SUBTILIS

BIO SUBTILIS

Quy CáchGói 1 gam, Hộp 25 gói.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ainibio Plus

Ainibio Plus

Quy CáchGói 1g, hộp 10 gói.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thymolus

Thymolus

Quy CáchGói 3 gam, hộp 10 gói

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bio SACACILUS

Bio SACACILUS

Quy CáchHộp 14 gói x Gói 3 gam

Website đang hoạt động thử nghiệm!