CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

 
          CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG - Tên viết tắt: BIOPHARCO được hình thành từ một đơn vị chuyên về nghiên cứu khoa học, với đội ngũ cán bộ có trình độ khoa học kỹ thuật cao, công nhân lành nghề, có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất vắc xin, huyết thanh và các chế phẩm sinh học dùng cho người.
 
         Công ty luôn mở rộng mối quan hệ hợp tác với các công ty, tổ chức trong nước và quốc tế trong lĩnh vực sản xuất vắc xin, huyết thanh và chế phẩm sinh học, thực hiện nghiên cứu chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ và hợp tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm