Logo Biapharco

Lợi ích cộng đồng là khởi sự cho mọi hoạt động

Community interests are the causes for all activities

Video Biapharco
Hình2
D3S_9458
Hình 1

Tin Tức Sự Kiện

Quan Hệ Cổ Đông

26-05-2023
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022
25-04-2023
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023
25-04-2023
QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ NĂM 2023
25-04-2023
Công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
25-04-2023
Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Xem tất cả

Thông Tin Cổ Phiếu

Sản Phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oresol-II

Oresol-II

Quy CáchHộp 40 gói x 4,15 g

Dược phẩm EnteroGran

EnteroGran

Quy CáchHộp 10 gói x 1g & Hộp 20 gói x 1g

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Triple BIFIDUS

Triple BIFIDUS

Quy CáchHộp 20 gói x 3g

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CORDYCEPS

CORDYCEPS

Quy CáchViên 500 mg, hộp 60 viên

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BIO SUBTILIS

BIO SUBTILIS

Quy CáchGói 1 gam, Hộp 25 gói.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ainibio Plus

Ainibio Plus

Quy CáchGói 1g, hộp 10 gói.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thymolus

Thymolus

Quy CáchGói 3 gam, hộp 10 gói

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bio SACACILUS

Bio SACACILUS

Quy CáchHộp 14 gói x Gói 3 gam

Website đang hoạt động thử nghiệm!