Sản Phẩm

Vacxin - Huyết thanh Rabivax-II hộp 2 vỉ

Rabivax-II hộp 2 vỉ

Quy CáchMỗi hộp 2 vỉ - 10 ống vacxin và 10 ống nước cất pha tiêm.

Vacxin - Huyết thanh Antiteta-II hộp 20 ống

Antiteta-II hộp 20 ống

Quy Cách Hộp 20 ống, hai vỉ, mỗi ống chứa hàm lượng 1500 đvqt

Website đang hoạt động thử nghiệm!