Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông năm 2023

Ngày 25/4/2023, tại Thành phố Nha Trang, Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (Biopharco) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
ĐHCĐ2023

ĐHCĐ2023

Năm 2022, Chính phủ đã thực hiện hàng loạt chính sách hỗ trợ, củng cố năng lực phục hồi cho doanh nghiệp, trong đó có các chính sách miễn giảm thuế, phí... Hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi tích cực ở cả ba khu vực kinh tế. GDP năm 2022 tăng cao ở mức 8,02% so với năm trước, là mức tăng cao nhất các năm trong giai đoạn 2011-2022.

Thị trường ngành chăm sóc sức khỏe nói chung và ngành dược phẩm Việt Nam nói riêng đang gia tăng nhanh chóng. Nỗ lực của Chính phủ nhằm làm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận hơn với giá cả phải chăng là một trong những động lực phát triển ngành. Thêm vào đó, Việt Nam là 1 trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới; nhận thức của người tiêu dùng đối với chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và thu nhập của người dân cao hơn, khiến chi tiêu cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nói chung và tiêu thụ dược phẩm bình quân đầu người nói riêng sẽ nhiều hơn.

Với Công ty Cổ phần vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, năm 2022 là khởi sắc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng Quản trị, sự điều hành linh hoạt, ứng biến với thị trưởng của Ban Điều hành và nổ lực hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể Người lao động Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022 :

 

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu

               Kế hoạch       

2022

        Thực hiện      

2022

     Tỷ lệ hoàn thành 

        kế hoạch (%)

Doanh thu thuần 42.000 56.313 134
Lợi nhuận trước thuế        7.400 9.896 211
Lợi nhuận sau thuế 3.000 7.871 262
Chia cổ tức 3% 8%  

 

Năm 2023, Biopharco đặt ra kế hoạch như sau :

 

 • Doanh thu thuần           : 65 tỷ đồng tăng trưởng 15,4% so với năm 2022
 • Lợi nhuận trước thuế    : 11,5 tỷ đồng tăng trưởng 16,2% so với năm 2022.
 • Chia cổ tức                     : 08%

 

Để đạt được kế hoạch trên, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đề ra các giải pháp chủ yếu như sau:

 • Tăng cường công tác khảo sát, đánh giá nhu cầu thị trường và người tiêu dung về các dòng sản phẩm tiềm năng trong lĩnh vực mà công ty có thế mạnh và có thể sản xuất được để định hướng trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
 • Đảm bảo tiến độ sản xuất đáp ứng đầy đủ hàng hóa theo kế hoạch đặt hàng của các nhà phân phối. Dự báo và lập kế hoạch hàng tồn kho, đảm bảo đủ bao bì, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.
 • Phối hợp chặt chẽ với các nhà phân phối để nắm bắt nhu cầu thị trường hoặc các biến động xảy ra nếu có nhằm có giải pháp kịp thời, phù hợp; kết hợp, hỗ trợ các nhà phân phối trong công tác xúc tiến bán hàng và quảng bá thương hiệu Công ty, thương hiệu sản phẩm…, đồng thời giám sát thị trường và việc thực hiện thỏa thuận trong hợp đồng của các nhà phân phối.
 • Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực quản lý sản xuất tại nhà máy Suối Dầu và chú trọng kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kiểm tra chặt chẽ chất lượng đầu vào nguyên liệu và đầu ra thành phẩm, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác hợp lý hóa các khâu trong quá trình sản xuất nhằm chống lãng phí và tiết giảm tối đa các chi phí bất hợp lý.
 • Nghiên cứu và phát triển sản xuất đầy đủ các chủng vi sinh nguyên liệu ; tìm kiếm đối tác cung cấp nguyên liệu, bao bì…đảm bảo chất lượng nhưng giá cả hợp lý, nhằm tiết giảm chi phí sản xuất.
 • Đào tạo và nâng cấp trang thiết bị ; hợp tác với các nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu… để đào tạo, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và công tác kiểm định chất lượng, kiểm tra kiểm soát tốt toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng.
 • Quản lý tốt công tác tài chính, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư. Đảm bảo công tác thu hồi công nợ, tránh phát sinh công nợ khó đòi.
 • Từng bước tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để người lao động được trả lương xứng đáng với công sức và trình độ, bảo đảm thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao.  Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ và theo đúng quy định, luật định.

Ghi nhận tại Đại hội thường niên lần này, các cổ đông đánh giá cao những thành tựu nổi bật và sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty; tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty.

 

ĐHCĐ2323

ĐHCĐ2323

 
ĐHCĐ2023

ĐHCĐ2023

Gợi Ý Sản Phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oresol-II

Oresol-II

Quy CáchHộp 40 gói x 4,15 g

Dược phẩm EnteroGran

EnteroGran

Quy CáchHộp 10 gói x 1g & Hộp 20 gói x 1g

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Triple BIFIDUS

Triple BIFIDUS

Quy CáchHộp 20 gói x 3g

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CORDYCEPS

CORDYCEPS

Quy CáchViên 500 mg, hộp 60 viên

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BIO SUBTILIS

BIO SUBTILIS

Quy CáchGói 1 gam, Hộp 25 gói.

Website đang hoạt động thử nghiệm!