BIOPHARCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 17/03/2018, Công ty CP Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang (BIOPHARCO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngày 17/03/2018, Công ty CP Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang (BIOPHARCO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.  

 

Đến tham dự Đại hội có đại diện của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Công ty CP Dược phẩm Bến Tre (Bephaco), Các TV Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, cùng đông đảo các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động của Biopharco trong năm 2018. Bên cạnh đó, Trưởng Ban kiểm soát - bà Nguyễn Thị Thu Hiền cũng đã báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và nêu rõ tình hình tài chính của Công ty cũng như chỉ ra những vấn đề cần giải quyết để cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm 2018 và trong tương lai.

 

 

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua các tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty, thay đổi số lượng TV HĐQT, bổ sung TV HĐQT, BKS; các báo cáo về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018, báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS ... với tỷ lệ nhất trí 100% từ các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp. Điều này thể hiện sự đồng lòng, niềm tin của các cổ đông đối với công ty.

 

Bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã diễn ra trong một buổi làm việc với tinh thần hợp tác, chia sẻ và kết thúc thành công tốt đẹp. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo những thuận lợi khó khăn của năm 2018; dựa vào niềm tin của cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty Biopharco, sẽ hứa hẹn một năm hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 đột phá theo hướng công nghệ và tập trung phát triển sản phẩm mới, tạo ra nhiều lợi ích cho nhà đầu tư và các cổ đông. 

 

Một số hình ảnh của Đại hội :

 

  

 

  

 

Gợi Ý Sản Phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oresol-II

Oresol-II

Quy CáchHộp 40 gói x 4,15 g

Dược phẩm EnteroGran

EnteroGran

Quy CáchHộp 10 gói x 1g & Hộp 20 gói x 1g

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Triple BIFIDUS

Triple BIFIDUS

Quy CáchHộp 20 gói x 3g

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CORDYCEPS

CORDYCEPS

Quy CáchViên 500 mg, hộp 60 viên

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BIO SUBTILIS

BIO SUBTILIS

Quy CáchGói 1 gam, Hộp 25 gói.

Website đang hoạt động thử nghiệm!