Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ( BIOPHARCO ) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 25-4-2022, tại TP Nha Trang, BIOPHARCO đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ( BIOPHARCO ) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành công tốt đẹp

 

Ngày 25-4-2022, tại TP Nha Trang, BIOPHARCO đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

 

 

Tham dự Đại hội, về phía BIOPHARCO có ông Lê Đình Phan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ủy Ban Kiểm toán; Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc và các Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự tương ứng với 7.305.600 cổ phần sở hữu hoặc đại diện, chiếm 85,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BIOPHARCO.

 

Tại Đại hội, BIOPHARCO đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình.

 

 

Năm 2021 là năm mà tình hình kinh tế được đánh giá hết sức khó khăn do  ảnh hưởng lớn từ  dịch bệnh Covid -19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn quốc.

 

Trước tác động của đại dịch, ngành Dược gặp không ít khó khăn khi đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu và vận chuyển tăng cao, sự thay đổi thói quen, nhu cầu sử dụng thuốc cùng với đó là các quy định phòng chống dịch bệnh siết chặt của Chính phủ, người dân hạn chế đến các cơ sở điều trị bệnh,... thị trường dược phẩm bị trì trệ nặng nề.

 

Tại Khánh Hòa, tình hình dịch bệnh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có BIOPHARCO.

 

Tuy nhiên, với chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng Quản trị, sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ của các nhà phân phối, nên Công ty đã hoàn thành kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên 2021 đã giao.

Tổng doanh thu thuần năm 2021 đạt  38,335 tỷ đồng hoàn thành 109% kế hoạch, tăng 9% so với thực hiện năm 2020. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 4,562 tỷ đồng hoàn thành 101% kế hoạch.

 

Trong Đại hội, Đoàn Chủ tọa đã nhận được những ý kiến từ các cổ đông và toàn bộ các ý kiến đã được Đoàn Chủ tọa giải đáp đầy đủ và rõ ràng.

 

 

ĐHĐCĐ đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại đại hội với tỷ lệ 100%, trong đó thông qua phương án phân phối lợi nhuận với mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 là 3%/vốn điều lệ, kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 3%/vốn điều lệ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu thuần 42.000.000.000 đồng, tăng 10% so với 2021; lợi nhuận trước thuế 4.700.000.000 đồng, tăng 05% so với 2021

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của BIOPHARCO đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Gợi Ý Sản Phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oresol-II

Oresol-II

Quy CáchHộp 40 gói x 4,15 g

Dược phẩm EnteroGran

EnteroGran

Quy CáchHộp 10 gói x 1g & Hộp 20 gói x 1g

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Triple BIFIDUS

Triple BIFIDUS

Quy CáchHộp 20 gói x 3g

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CORDYCEPS

CORDYCEPS

Quy CáchViên 500 mg, hộp 60 viên

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BIO SUBTILIS

BIO SUBTILIS

Quy CáchGói 1 gam, Hộp 25 gói.

Website đang hoạt động thử nghiệm!