Tin tức cổ đông biopharco

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc8h00 sáng thứ bảy, ngày 18 tháng 03 năm 2017 tại hội trường GrandFunction Hall, Khách sạn Yasaka. 100% đại biểu tham dự đại hội ...

23/03/2017
Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

08/03/2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang thông báo chốt danh sách cổ đông như sau

01/03/2017
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

Ngày 20/8/2016 tại Nha Trang, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (BIOPHARCO)

29/09/2016
THÔNG BÁO MỜI HỌP

Ban tổ chức Đại hội cổ đông trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ I của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

08/08/2016