Tin tức cổ đông biopharco

Công Ty CP Vắc Xin Và Sinh Phẩm Nha Trang đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán

Công Ty CP Vắc Xin Và Sinh Phẩm Nha Trang đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2017.

28/12/2017
	Bộ Y Tế chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công Ty Cổ Phần Vắc Xin Và Sinh Phẩm Nha Trang

Bộ Y Tế chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công Ty Cổ Phần Vắc Xin Và Sinh Phẩm Nha Trang sang Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

07/12/2017
Trang 1 trên 212»