Báo cáo khoa học: ĐẶC ĐIỂM HỆ TIÊU HÓA NGƯỜI CÓ TUỔI VÀ NGƯỜI GIÀ

Phối hợp giữa: Công ty Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang và Bệnh viện Phục hồi chức năng Tỉnh Khánh Hòa

11/04/2017
Đề tài: ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG MEN TIÊU HÓA BIOLAC TRONG ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP VÀ RỐI LOẠN TIÊU HÓA DO SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở TRẺ EM

Phối hợp nghiên cứu giữa: Công ty Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang và Khoa Tiêu hóa 2 - Bệnh viện Nhi đồng 2, tp. HCM

08/04/2017