Sinh hoạt, vui chơi tập thể BIOPHARCO ngày 29/3/2019.

Theo truyền thống hàng năm của Công ty, chiều ngày 29/3/2019 công ty BIOPHARCO đã tổ chức họp mặt, vui chơi tại Suối Hoa lan. Tại đây đã diễn ra các trò chơi teambuilding thu hút tất cả các cán bộ, công nhân viên công ty tham gia nhiệt tình, vui vẻ trong tinh thần đồng đội đoàn kết, chia sẻ. Thể hiện sức mạnh đoàn kết, nét văn hóa truyền thống của BIOPHARCO.

Xem video

Một số hình ảnh sinh hoạt: