Quan Hệ Cổ Đông

Công bố thông tin

Năm 2023

17-07-2023
CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023
28-06-2023
Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2022
26-05-2023
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022
17-02-2023
Công bố về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2022

07-07-2022
Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2021
04-07-2022
Công bố việc ký hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2022
10-06-2022
Công bố về việc tái bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
27-05-2022
Công bố về việc chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2021
28-04-2022
Công bố về việc bổ nhiệm nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty
28-04-2022
Công bố về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022
20-04-2022
Công bố về việc chỉnh sửa dự thảo tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
05-04-2022
Công bố về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
31-03-2022
Dự thảo tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
28-03-2022
Công bố Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2021

23-12-2021
Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng sản xuất
23-11-2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
20-10-2021
Công bố giao dịch cổ phiếu liên quan người nội bộ
25-06-2021
Thông báo về việc chia trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2020
22-06-2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
16-06-2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
28-05-2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
27-05-2021
Công bố ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm tài chính 2020
26-05-2021
Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
24-05-2021
Giao dịch cổ phiếu có liên quan đến người nội bộ
14-05-2021
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
08-05-2021
Công bố giao dịch cổ phiếu có liên quan đến người nội bộ
07-05-2021
Thông báo về việc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến tre không còn là cổ đông lớn của BIOPHARCO
28-04-2021
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
26-04-2021
Công bố về giao dịch cổ phiếu có liên quan đến người nội bộ
12-04-2021
Công bố thông tin Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II ( 2021 - 2025 )
12-04-2021
Công bố thông tin về đơn vị kiểm toán năm 2021
12-04-2021
Công bố thông tin về bổ nhiệm Nhân sự Ban Điều hành Công ty
26-01-2021
Công bố thông tin về giao dịch với tổ chức có liên quan đến người nội bộ
14-04-2021
Công bố thông tin về quy chế quản trị nội bộ
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2020

12-11-2020
Thông báo về việc chia trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2019
14-10-2020
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2019
27-06-2020
Công bố thông tin về kết quả đại hội cổ đông thường niên năm 2020
15-06-2020
Công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
12-06-2020
Thư mời dự đại hội cổ đông thường niên 2020
16-05-2020
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
27-03-2020
Thông báo: v/v gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2019

19-09-2019
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan
16-09-2019
Kết quả giao dịch cổ phiếu liên quan đến người nội bộ là bà Nguyễn Thị Kim Chung, thành viên Hội đồng quản trị
03-09-2019
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu liên quan đến người nội bộ
16-08-2019
Thông báo về việc chia trả cổ tức bằng tiền năm 2018
08-08-2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CP VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
22-07-2019
Công bố thông tin
02-07-2019
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
03-06-2019
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
26-06-2019
Công bố thông tin về đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
29-03-2019
Công bố thông tin về trưởng ban kiểm soát năm 2019
29-03-2019
Công bố thông tin giao dịch với người nội bộ năm 2019
29-03-2019
Công bố kết quả đại hội cổ đông thường niên 2019
18-03-2019
Công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019
14-03-2019
Thông báo mời dự họp đại hội cổ đông thường niên 2019
14-03-2019
Báo cáo thường niên 2018
20-02-2019
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông năm 2019
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2018

27-08-2018
Công bố thông tin giao dịch chứng khoán
27-04-2018
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt
17-03-2018
Công bố thông tin giao dịch với người nội bộ
02-04-2018
điều lệ tổ chức và hoạt động
02-04-2018
Quy chế quản trị nội bộ
24-03-2018
Báo cáo thường niên 2017
17-03-2018
Công bố kết quả đại hội cổ đông thường niên 2018
07-03-2018
Công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
06-03-2018
Thư mời - v/v tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 công ty cp vắc xin và sinh phẩm nha trang.
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2017

28-12-2017
Công Ty CP Vắc Xin Và Sinh Phẩm Nha Trang đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán
07-12-2017
Bộ Y Tế chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công Ty Cổ Phần Vắc Xin Và Sinh Phẩm Nha Trang
26-09-2017
Chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán lần đầu
18-09-2017
Công bố thông tin người được ủy quyền công bố thông tin
16-09-2017
Công bố về việc trở thành công ty đại chúng
04-05-2017
Nghị quyết của hội đồng quản trị CÔNG TY CP VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG về việc tăng vốn và sửa đổi điều lệ hoạt động
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Năm 2016

29-09-2016
Đại hội cổ đông lần thứ nhất
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
Website đang hoạt động thử nghiệm!