Liên hệ biopharco

Thông tin


CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Nha Trang Vaccines and Biological products Joint-Stock Company

VĂN PHÒNG

26 HÀN THUYÊN, P. XƯƠNG HUÂN, TP. NHA TRANG, T. KHÁNH HÒA

TEL: +84-58 3813067 / 3828134

FAX: +84-58 3828135

NHÀ MÁY

SUỐI TÂN, CAM LÂM, KHÁNH HÒA

TEL: +84-58 3744263

FAX: +84-58 3744265

 

Liên hệ

(*) là những trường bắt buộc nhập