GIỚI THIỆU CHUNG

Tên công ty

: Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Tên viết tắt

: BIOPHARCO

Trụ sở chính

: Số 26, Đường Hàn Thuyên, Phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Mã số thuế  

: 4 2 0 0 4 5 1 8 3 2

Điện thoại 

: 058 3 828 134             Fax: 058 3 828 135

Email   

: biopharco@dng.vnn.vn

Website     

: http://www.biopharco2.com.vn

Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người ).

+ Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ dược phẩm.

+ Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ thực phẩm bổ xung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.

+ Sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.

+ Nuôi trồng, chế biến chuyển giao công nghệ dược liệu.

+ Ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người).

+ Xuất, nhập khẩu vắc xin, huyết thanh, sinh phẩm y tế, dược phẩm, thực phẩm bổ xung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế.

LỊCH SỬ HINH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

♦ Ngày 27/02/2001, Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 được thành lập theo Quyết định số 603/2001/QĐ-BYT, trực thuộc Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế, đây có thể được xem là một bước khởi đầu mới cho một tương lai mới của Công ty.

♦ Năm 2008 – 2009, với xu hướng quản lý mới và tình hình kinh tế đổi mới - tại Quyết định số 72/QĐ-BYT ngày 09/01/2009 - Bộ Y tế đã quyết định tách Công ty thành đơn vị độc lập, chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ.

♦ Đến năm 2011, Công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang theo Quyết định số 2329/QĐ-BYT ngày 30/06/2011 của Bộ Y tế và kiện toàn lại bộ máy tổ chức, lãnh đạo.

♦ Năm 2015, thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở công văn số 752/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 4735/QĐ-BYT ngày 06/11/2015 của Bộ Y tế  phê duyệt phương án cổ phần hóa, Công ty đã tiến hành chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngày 01/09/2016 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang chính thức hoạt động với hình thức sở hữu mới.

SƠ  ĐỒ TỔ CHỨC

SLOGAN:

Lợi ích cộng đồng là khởi sự cho mọi hoạt động

 

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH:

Trở thành một tổ chức nhân văn, chuyên nghiệp và sáng tạo không ngừng nhằm mang đến cho cộng đồng những sản phẩm được kiểm chứng khoa học, chất lượng và hiệu quả để phục vụ việc nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRIẾT LÝ NHÂN SỰ

 

CÁC CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC