Tin tức cổ đông biopharco

Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2021

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang và nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 27/5/2022 của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài ...

07/07/2022
CBTT CTy CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang ký hợp đồng kiểm toán

Ngày 4/7/2022, CTy CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang và CTy TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha trang đã ký hợp đồng kiểm toán số HDKT 3.2205.004-TC

04/07/2022
Trang 1 trên 3123»