Tin tức cổ đông biopharco

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Cá nhân thực hiện giao dịch: bà Nguyễn Thị Kim Chung

23/11/2021
CBTT giao dịch cổ phiếu liên quan người nội bộ

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, thành viên HĐQT đăng ký bán 700.000CP

20/10/2021
Thông báo về việc chia trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2020

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang và nghị quyết số 84/NQ-HĐQT ngày 27/05/2021 của HĐQT về thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2020

25/06/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Thành Long

22/06/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

1. Thông tin về cá nhân/ tổ chức thực hiện: Họ và tên cá nhân - Bà Nguyễn Thị Kim Chung

16/06/2021
Trang 1 trên 41234»