Tin tức cổ đông biopharco

Thông báo về việc chuyển đổi mô hình hoạt động, tên và mẫu dấu của doanh nghiệp

Thông báo về việc chuyển đổi mô hình hoạt động, tên và mẫu dấu của doanh nghiệp

09/09/2016
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang Địa chỉ: 26 Hàn Thuyên, P.Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: (058) 3813067 Fax: (058) 3828135 Website: www.biopharco2.com.vn

06/04/2016
Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

- Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.048.340 cổ phần - Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần - Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công ...

18/02/2016